Bakıcı & Yardımcı mı Arıyorsunuz? Hemen Ücretsiz İlan Yayınlayın ! İlan Yayınla

Gölge Öğretmen Maaşı Ne Kadar? Güncel Gölge Öğretmen Maaşları

Gölge Öğretmen Maaşı Ne Kadar? Güncel Gölge Öğretmen Maaşları

Gölge Öğretmen Maaşı Ne Kadar? Güncel Gölge Öğretmen Maaşları

Gölge Öğretmen Maaşı Ne Kadar? Güncel Gölge Öğretmen Maaşları listesin buradan ulaşabilirsiniz. Güncel gölge öğretmen iş ilanları BakıcıBul’da!

Gölge Öğretmen için Maaş Geçmişi Nedir?

Gölge öğretmenler, özel eğitim kapsamında yer alan kaynaştırma öğrencilerinin eğitimine rehber öğretmene destek sunan öğretmenlerdir. Özel gereksinimi bulunan çocukların sosyal hayattaki işlerini yürütürken onlara destek olma (market alışverişi, toplum içerisinde kurallara uyma gibi…) görevini üstlenir. Öğrenmede birbirinden farklı güçlükler çeken çocukların, toplumda rahat bir şekilde var olabilmesi için uyulması gereken önemli kurallı öğretirken aynı zamanda toplumdan silinip gitmemelerine de yardımcı olurlar. Gölge öğretmenlerin maaş geçmişi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

Yıl

En Düşük Maaş

Ortalama Maaş

En Yüksek Maaş

2020

2.382₺

2.977₺

4.750₺

2021

2.825₺

3.438₺

6.000₺

2022

6.870₺

8.587₺

15.525₺

2023

12.912₺

16.140₺

32.500₺

2024

19.886₺

24.858₺

37.500₺

Gölge Öğretmen Maaşlarını Etkileyen Faktörler

Gölge öğretmen ücretlerini etkileyen faktörler, deneyim düzeyi, eğitim, yaşanılan bölge, çalışılan kurum, uzmanlık ve çalışma saati ile doğrudan ilişkilidir. Deneyim seviyesi yüksek olan bir gölge öğretmenin maaşı, deneyimi az olan öğretmene göre daha yüksek bir maaş alacaktır. Eğitimini ilgili alanda yapan gölge öğretmenin ücretlendirmesi de başka alandan bu alana geçiş yapmış olan öğretmenden daha fazla olur. Bölgesel faktörler ve çalışılan kurum büyük çoğunlukla talep ve arzlar doğrultusunda seyreder. Eğer ekonomi ya da kârlılık durumu yüksekse gölge öğretmenlerin alacakları fiyat da doğal olarak artar. Çalışma süreleri ise tam zamanlı mı yarı zamanlı mı olduğu ile ilişkilidir. Saatlik üzerinden yapılan fiyatlandırmalarda gölge öğretmen tam zamanlıdan daha yüksek maaş alır. 

Deneyim Seviyesi

Deneyim seviyesi yüksek olan öğretmenler, az seviyede olan öğretmenlere göre daha yüksek maaşlar kazanırlar. Gölge öğretmenliğin diğer öğretmenliklerden en önemli farklı özel gereksinimli bireylerle uğraşıyor olmalarıdır. Özel gereksinimleri bireyler, normali dışında bir seyir izledikleri için öğretmenin tahmin edemeyeceği olayların yaşanması, anlık olarak gelişen, öğrencinin anlık olarak tepki verebilmesi bu deneyim seviyesinde oldukça etkilidir. Deneyim seviyesi yüksek olan öğretmenler bu tür ortamlarda öğrenciyi en az korkutacak şekilde nasıl davranmaları gerektiğini çok iyi bilirler bu sebeple deneyim sahibi gölge öğretmenler yükse bir maaş alır.

Eğitim Durumu

Eğitim durumu alana yönelik olan gölge öğretmenler daha yüksek maaş alır. Özel gereksinimli bireylere uygulanan eğitim ve öğretim klasik yöntemle gerçekleşmez. Çoğunlukla her bir bireyle ayrı ayrı ilgilenilen bu eğitimde öğrencinin seviyesine yönelik bir plan ve program uygulanmalıdır. Bu plan ve programın detaylı bir şekilde benimsenmesi ve uygulanmasıysa eğitim durumuyla ilişkilidir. Bazı özel eğitim çocuklarında tamamen iyileşme imkânı bulunmadığı için öğretmenlerin eğitim durumu bu noktada en önemli faktör olarak karşımıza çıkar. Onları topluma en net, rahat ve kendilerini güvende hissedecek şekilde katabilirse, görevini başarıyla yerine getirmiş olur ve bu başarısı kısmen eğitim durumuna bağlıdır. Bu sebeple eğitim durumu, gölge öğretmenin alacağı maaşı büyük ölçüde etkiler. 

Çalışılan Süre

Gölge öğretmenlerin çalışma süresi, büyük ölçüde özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçlarına göre şekillenecektir. Bazı öğrenciler için bu süre kısa bir zamana yayılırken bazı öğrenciler için bu süre uzun bir zamana yayılır. Öğretmenin tam zamanlı ya da yarı zamanlı bir pozisyonda çalışıyor olması da süreyi tabii ki belirleyen bir faktördür. Rehber öğretmenin gölge öğretmene yüklediği sorumluluklar da bu süre zarfında değişim yaratır. Rehber öğretmenin yanında geniş bir sürede çalışan gölge öğretmenin deneyimi daha çok artar. Bu özellikler göz önüne alındığında gölge öğretmenin maaşı da uzun bir çalışma süresinde yüksek bir fiyatlandırmaya tabi tutulurken kısa zamanlı bir çalışmada gölge öğretmenin maaşı daha düşük seviyede kalır. 

Çalışılan Kurum ve Bölge

Gölge öğretmenin çalıştığı kurum ve bölgedeki maaşı, özel gereksinimli öğrencilerin yoğunluğuna ve ebeveynlerin taleplerine bağlıdır. Çalışılan kurumun izlediği politika kâr amacı gütmeye yönelikse gölge öğretmenlerin ücretleri ona göre şekillenir eğer kâr amacı gütmeyen bir kuruluşsa maaşlar daha düşük bir seviyede kalır. Yaşanılan bölgenin özel gereksinimli bireylere verdikleri önem farklılık gösterir ve bu da gölge öğretmenlerin ücretlerine yansır. Kurumların öğrencilere verdikleri önem, ebeveynler tarafından değerli görülürse bu kuruluşun konumunun artması, gölge öğretmenlerin fiyatlarına da artı olarak döner. 

Ortalama Gölge Öğretmen Maaşları

 2024 yılı ortalama gölge öğretmen maaşları, birçok farklı değişkene göre farklılık gösterir. Öğretmenin eğitim ve deneyim seviyesi yüksekse maaşında artış gözlenir. Eğer çalıştığı süre fazlaysa maaşında yine belirli ölçüde artma olur. Yaşanılan bölgeler de gölge öğretmenin ücretinde farklılıklara sebep olur. 2024 yılında bir gölge öğretmenin maaşı ortalama; 22.400₺ - 31.200₺ arasında değişiklik göstermektedir. 

2024 Yılı Ortalama Gölge Öğretmen Maaşları

Gölge öğretmenlerin maaşı, öğretmenin yetkinliğine, yaşanılan bölgeye, eğitim seviyesine, öğrencinin durumuna ve çalışma saatlerine göre değişir. Tam zamanlı ve yarı zamanlı tercih edilen gölge öğretmenler, tam zamanlıda haftanın 5 günü çocukla bir araya gelirken, yarı zamanlı gölge öğretmenlikte haftanın belirli gün ve saatlerinde öğrenciyle bir araya gelir. Türkiye’de yoğunluklu olarak yarı zamanlı gölge öğretmen tercih edilmektedir. Fiyatlandırmalar ise saatlik olarak hesaplanır.

 • Yarı zamanlı gölge öğretmen maaşı: Günlük 100₺ - 200₺ 
 • Tam zamanlı gölge öğretmen maaşı: 3.000₺ - 4.000₺ 

Deneyime Göre Gölge Öğretmen Maaşları 2024

Deneyim gölge öğretmen maaşları, az deneyimli öğretmende düşük bir fiyatken çok deneyimli bir öğretmende yüksek bir fiyattır. Ebeveynler, özel gereksinimli çocuklarını genellikle deneyim seviyesi yüksek bir öğretmene emanet etmeyi uygun bulurlar. Öğrencinin seviyesi, bilgi konumu, hayatla olan bağı deneyimli gölge öğretmen sayesinde oldukça yükselir.  2024 yılında deneyime göre gölge öğretmen fiyatları şu şekilde sıralanabilir;

 • 1 – 3 Yıl: 17.000₺ – 22.500₺
 • 4 – 6 Yıl: 17.000₺ - 27.500₺ 

Şehirlere Göre Gölge Öğretmen Maaşları 2024

Şehirlere göre gölge öğretmen maaşları, şehrin büyük şehir ya da küçük şehir olmasına göre şekillenir. Bölgenin yaşam maliyetinin yüksek olması gölge öğretmenlerin maaşlarında artışa yol açarken, yaşam maliyetinin düşüklüğü de gölge öğretmenlerin ücretlerinde düşmeye sebep olur. Örneğin; 

 • İstanbul’da deneyimli gölge öğretmen maaşı: 25.000₺ - 30.000₺ 
 • İzmir’de deneyimli gölge öğretmen maaşı: 18.000₺ - 20.000₺
 • Kayseri’de deneyimli gölge öğretmen maaşı: 16.000₺ - 18.000₺ 

şeklinde değişiklik gösterir. 

Bölgesel Olarak Gölge Öğretmen Maaş Farklılıkları

Bölgesel olarak gölge öğretmen maaşlarındaki farklılık, yaşam standartlarının yüksek veya düşük olması, ekonomik düzeyin çizdiği yol, talep edilirlik ve az talep dengesi, kurumların izledikleri politikalar, yerel ve yasal düzenlemelerle alakalıdır. Örneğin kurumların izledikleri politikalarda kâr amacı devreye girer ve özel bir kuruluş ya da kurum daha yüksek bir ücretlendirme talep ederken, kamu kuruluşları daha düşük bir ücretlendirme ister. Yerel ve yasal düzenlemelerde de işin içine asgari ücret girer ve bu minvalde bir değişiklik gözlemlenir. 

Gölge Öğretmen Maaşlarının Geleceği 

Gölge öğretmenler genellikle özel eğitim alanında hizmet verirler. Özel gereksinimli bireylerle çalışan gölge öğretmenlerin maaşlarının geleceği, uzmanlık düzeylerine, talep ve arz dengesine, eğitim politikalarına, teknolojik gelişmelere ve sendikaların bu alandaki rolüne göre değişir. Özel gereksinimli bireylerin eğitimlerine yönelik gelişebilecek teknolojik gelimeler, gölge öğretmenlerini rolünü değiştirebileceği gibi maaşlarını da değiştirebilir. Aynı zamanda sendikaların bu alanda gösterdikleri çalışmalar da gölge öğretmen maaşlarının değişmesine yol açabilir. 

Gölge Öğretmenlik Mesleğinde Kariyer Olarak İlerleme Olanakları

Gölge öğretmenlik mesleğinde kariyer olarak ilerleme olanakları, genellikle öğretmenin bireysel kararlarına bağlıdır. Gölge öğretmenin uzmanlığı, eğitimi, deneyimleri bu konuda etkilidir. Gölge öğretmenlik alanında farklı kariyer planları şu şekilde sıralanabilir: 

 • Yüksek Lisans veya Doktora ile Alanda Uzmanlaşmak
 • Özel Eğitim Koordinatörü 
 • Bölüm Başkanlığı
 • Okul Yöneticiliği
 • Eğitim Danışmanlığı
 • Öğretim Koçluğu
 • Eğitim Konferanslarına, Seminerlere veya Eğitim Materyali Geliştirme Faaliyetlerine Katılarak Uzmanlığı Derinleştirme
 • Özel Gereksinimli Bireyler için Araştırma ve Yayıncılık

Gölge Öğretmen Maaşlarında Artış Oranları

Gölge öğretmen maaşlarında yaşanan artışların oranı, enflasyona, eğitime ayrılan bütçeye, eğitim politikalarına ve taleplere göre değişiklik gösterir. Geçmişten günümüze bir oranlama yapılacak olursa gölge öğretmen ücretlerinde devamlı olarak bir artış gözlemlenir. 2023 yılında gölge öğretmen maaşları ortalama 16.140₺ iken 2024 yılında gölge öğretmen maaşları ortalama 24.858₺’ye kadar çıkmıştır. 

Gölge Öğretmen Maaşları için Vergi ve Kesintiler

Türkiye’de gölge öğretmen maaşlarına uygulanan vergi ve kesintiler zaman zaman ülkenin ekonomik politikalarına göre değişiklik gösterir. Gölge öğretmen maaşlarına uygulanan vergi ve kesintiler, gelir vergisi ve sosyal güvenlik kesintisi şeklindedir. Gelir vergisi, kazanılan gelirin belirli kısmı, bulunulan vergi dilimine göre vergiye yatırılır. Sosyal güvenlik kesintisi, SGK primi olarak adlandırılan kesintidir. Emeklilik, sağlık hizmetleri gibi alanlarda kullanılır. Diğer kesintilerin içerisine de, özel sağlık sigortası primleri ya da mesleki sigorta primleri girer. 

Yarı Zamanlı ve Tam Zamanlı Bakıcı Maaş Farklılıkları

Yarı zamanlı ve tam zamanlı bakıcı, işveren ve bakıcı arasında yapılan anlaşmaya göre belirlenir. Yarı zamanlı bakıcı belirli bir saat aralığında çalışırken tam zamanlı bakıcı yarı zamanlı bakıcıya göre daha uzun süreli bir çalışma ortamı içerisinde bulunur. Yarı zamanlı ve tam zamanlı bakıcı maaşları çalışılan saate göre şekillenirken aynı zaman yaşanılan bölgeye göre de farklılıklar gösterir. Örneğin;

 • İstanbul’da yarı zamanlı bakıcı: 10.000₺ 
 • İstanbul’da gündüzlü bakıcı: 20.000₺
 • İstanbul’da yatılı bakıcı: 28.000₺
 • Bursa’da yarı zamanlı bakıcı: 9.000₺
 • Bursa’da gündüzlü bakıcı: 17.800₺
 • Bursa’da yatılı bakıcı: 25.800₺ 

şeklinde farklılaşır. 

Gölge Öğretmen Maaşları için Ek Faydalar Nelerdir?

Gölge öğretmen maaşlarına ek olarak sunulan faydalar; özel sağlık sigortası, yemek ve ulaşım imkanlarıdır. Özel sağlık sigortası, gölge öğretmen ve aile bireylerinin sağlık hizmetlerine kolay erişmelerine ve sağlık harcamalarına destek sağlamaktadır. Maaşa yansımayan gelişmeler arasında, mesleki gelişim, kullanılan materyallerde idari destek ve ekstra izinler sayılabilir. 

Güncel Gölge Öğretmen İş İlanları Nelerdir?

Güncel gölge öğretmen iş ilanlarına bakicibul.net’ten ulaşabilirsiniz! Aradığınız yetkinlikte bir gölge öğretmene ulaşmak ve gölge öğretmen maaşlarını öğrenmek için bakicibul.net sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

 • Yarı Zamanlı Gölge Öğretmen
 • Tam Zamanlı Gölge Öğretmen
Yorum Yap

Başarıyla bilgilerinizi güncellediniz