Bakıcı veya Yardımcı Arıyorsanız Hemen Ücretsiz İlan Verin! İlan Ver

Üyelik Sözleşmesi

1. bakicibul.net internet sitesindeki (Bundan sonra SİTE olarak adlandırılacaktır.) Üyelik formunun tamamlanmasıyla kullanıcı Gezer Grup İnsan Kaynakları Hizmetleri Danışmanlık Tic.A.Ş.(Bundan sonra kısaca bakicibul.net/ŞİRKET olarak adlandırılacaktır.) ile hukuken bağlayıcı bireysel kullanım koşullarını akdetmiş ve kabul etmiş olur.

2. Kullanıcı , Site üyelik formunu doldurarak veya “facebook ile üye ol “ vb. doğrudan kişisel bilgilerin girilmeyip başka bir siteden veri kaynağı sağlanarak üyelik oluşturma gibi seçeneklerden biri ile bireysel üyelik oluşturan kullanıcılar işbu sözleşme kapsamında "Üye" olarak adlandırılırlar. Bireysel üyelik oluşturma ücretsizdir.

3. bakicibul.net ,internet sitesi üzerinden bireysel üyelerine özgeçmiş hazırlama, kaydetme ve internet sitesinde verilen ilanlara iş başvurusu yapma olanağı tanımaktadır.

4. Şirket, üyenin üyelik formunda girmiş olduğu bilgilerin gerçeğe uygunluğunu araştırma ve teyit etme yükümlülüğü içinde değildir. Üye, özgeçmiş kapsamında vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul ve taahhüt eder. Üyelik formundaki bilgilerin gerçeğe aykırı, eksik ya da aldatıcı/yanıltıcı olması nedeniyle bakicibul.net ‘in ya da 3.şahısların herhangi bir zarara uğraması halinde üye tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

5. bakicibul.net tarafından kişisel bilgilerin temin edilmesi, bu kişisel bilgilerin bakicibul.net tarafından belirlenecek ve uygun bulunacak şekilde kullanımına muvafakat edildiğini göstermektedir. Siteye kaydedilen bilgilerin diğer üyeler veya 3. kişiler tarafından kullanılmış olması veya 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda (“FSEK”) düzenlenen manevi hakların ihlal edilmesi veya her ne şekilde olursa olsun herhangi bir zarara uğramanız halinde ŞİRKET’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.Kullanıcı üye sıfatını alarak bu maddede belirtilen hususları kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

6. Üyenin özgeçmişi "aktif" durumda olduğunda, işveren üye şirketlerinin bakicibul.net üzerinde yaptıkları aday havuzu aramalarında görüntülenmektedir. Üyenin özgeçmişinin "aktif" durumda olmasıyla, iş arayan üyenin özgeçmişi başvuru yapmadığı firmalar tarafından da erişebilir hale gelir. Özgeçmişin "pasif" durumda olmasıyla, iş arayan üyenin özgeçmişi sadece iş başvurusu yaptığı firmalarca görüntülenir.

7. Üyeler, profillerindeki “özgeçmişlerim/gizlilik” sekmesinden aksi yönde bir tercih veya ayar yapmadıkları takdirde üyelerin özgeçmişleri , işveren üye şirketlerin bakicibul.net üzerinde yaptıkları aday havuzu aramalarında, ilan önerilerinde görüntülenmektedir. Üyeler ayrıca özgeçmişlerini aşağıda belirtilen 3 (üç) farklı seçenekten bir yada bir kaçını yahut hepsini tercih ederek "bireysel gizlilik prensipleri" ni kişiselleştirebilir ve kaydedebilir.

a. Çalışmakta olduğum şirketin adı gizlensin,

b. Referans bilgilerim gizlensin,

c. Özgeçmişimin aktif aday yönlendirme uygulamasına dahil olmasını istemiyorum.

8. Özgeçmiş üzerinde kişisel bilgilerin tamamı ya da bir kısmını gizleyerek iş başvurusunda bulunan üye ile işveren üye şirket arasında iletişim üyeye bakicibul.net tarafından gönderilecek e-posta ile sağlanacaktır. İzin vermeyen üyelerin özgeçmişleri işveren üye şirket tarafından görüntülenemeyecek ve onlara hiçbir şekilde önerilmeyecektir. Üye kendi isteği doğrultusunda iş arayışına uygun ilanlara başvurduğunda ilgili işveren firmalar tarafından özgeçmişi görüntülenebilecektir. Özgeçmişi üye işveren tarafından görüntülendiğinde üye bu konuda SİTE'ye kaydettiği e-posta adresi üzerinden "Özgeçmişiniz Görüntülendi" maili ile bilgilendirilecektir.

9. Üye sitede oluşturduğu özgeçmişini ve dolayısıyla kişisel verilerinin görüntülenmesini istemediği firmalara site üzerinden “ambargo” koyabilir.

10. Üyenin, ilgili işveren şirkete ambargo koyması halinde işveren şirket, üyeye ait kişisel verileri, veri sorumlusu işveren sıfatıyla işleyemeyecek olmasına rağmen burada açıklanan diğer amaçlar doğrultusunda özel istihdam bürosu sıfatıyla işlemeye devam edebilecektir. Bu bağlamda ilgili Şirket birimleri ambargo koyulmasına rağmen başvuru bilgilerini görüntüleyebilecektir.

11. Üye ile işveren üye şirket arasında iletişim, üyenin profilindeki “mesajlarım” bölümüne gelen mesajlarla sağlanmaktadır. bakicibul.net, işveren üye şirketlerin üyelere site üzerinden gönderdiği mesajları, üyelere kendilerinin bildirmiş olduğu e-posta adreslerine e-posta göndererek yapmaktadır. Üye, üyelik formunu tamamladığında bu bildirimlere rıza göstermiş olur. Üyelerin yaptıkları iş başvurularına, işveren üye şirketlerin kendilerine gelen iş başvurularına cevap vermesi, bu başvurulara yönelik ileti göndermesi tamamen işveren üye şirketin sorumluluğundadır.

12. Üye her hangi bir üye işvereni takibe aldığında üye işveren tarafından yayınlanan her yeni ilanda otomatik olarak üyenin SİTE'ye kaydettiği e-posta adresi üzerinden "Takip Ettiğiniz Firma Yeni Bir İlan Yayınladı" mail ile bilgilendirilecektir.

13. Üye SİTE'ye üye olduktan sonra özgeçmişine yeterli bilgi girmediğinde ilanlara başvuru yapamaz. Üyenin başvuru trafiğini düşürmemek adına, özgeçmişinde eksik alanların yer aldığı bilgisi SİTE'ye kaydettiği e-posta adresi üzerinden " Özgeçmişinizde Eksik Alanlar Var" mail ile bilgilendirilecektir.

14. Üye özgeçmişini "aktif" olarak kullanırken siteye giriş yapmadığı dönemlerde daha önce başvurduğu ilanlara ve deneyimlerine göre kendisine uygun yeni bir ilan işveren üye tarafından yayınlandığında üyenin başvuru trafiğini arttırmak adına SİTE'ye kaydettiği e-posta adresi üzerinden " Size Uygun İlanlar Yayınlandı" maili ile bilgilendirilecektir.

15. bakicibul.net (Şirket) , hizmet verdiği işveren üye şirketin etik ilkelerinden , gizlilik prensiplerinden ve kişisel veri kullanım politikasından sorumlu değildir.

16. bakicibul.net ‘te yayınlanan her türlü yazı, grafik, içerik ve materyaller 3. Kişiler tarafından izinsiz olarak kullanılamaz.

17. bakicibul.net üye veya ziyaretçilerinin site ile ilgili tarafımıza bildirdikleri türlü istek, öneri, yorum ve soruları içeren bilgiler sitenin verimliliğinin ölçülebilmesi amacıyla saklanmaktadır. Bu bilgiler kişilerin iletilerini cevaplandırmak ve site verimliliğini arttırmaya yönelik araştırmalarda kullanılmak haricinde hiçbir amaç için kullanılmayacaktır.

18. Üye e-posta ve şifrenin izinli veya izinsiz olarak üçüncü kişiler tarafından kullanımından doğabilecek durumlardan SİTE sorumluluk taşımamaktadır, doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye'ye aittir. Bu maddeye aykırı hareket, Üye'ye verilen hizmetlerin herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak durdurulmasına yol açabilir. Şifrenin izinsiz kullanımın tespit edilmesi durumunda SİTE bilgilendirilmelidir.

19. Veri Sorumlusu SİTE tarafından, işbu Sözleşme vasıtasıyla toplanan Üyeler’in kimliğini belirli veya belirlenebilir kılan bilgileri(“Kişisel Veri”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” nedenleriyle Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği madde 3/1(j) kapsamında iş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmesine ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık etmek amacıyla işlenecek ve bu amacın gerektirdiği süre ve ölçüyle sınırlı olarak saklanabilecek ve veri işleme amaçları ile sınırlı olarak SİTE tarafından kurumsal üyelerine, iş ortaklarına ve tedarikçilerine aktarılabilecektir.

20. SİTE üyeleri, özgeçmişlerini oluştururken dilerlerse referans kişilerine ait bilgiler paylaşabilmektedir. Üyeler söz konusu veri paylaşımı konusunda Referans kişilerine karşı veri sorumlusu sıfatıyla sorumludur ve KVKK uyarınca “veri sorumlusu” sıfatı sebebiyle Üyelerinin, referans kişilerine ait bu bilgileri SİTE paylaşmadan önce, ilgili kişileri KVKK’ya uygun bir şekilde bilgilendirme ve açık rızalarını alma yükümlülüğü bulunmaktadır.

21. Üye, SİTE'ye Üye olarak, işbu Gizlilik Prensipleri'ni okuduğunu ve kabul etmiş sayılacağını ve Gizlilik Prensipleri'nin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Bu, Gizlilik Prensipleri'ne uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

22. Üye , üyelikten ayrılması halinde bakicibul.net ‘ten herhangi bir hak talep edemez. Site , Üyenin üyeliğini sona erdirmesi halinde ve talep etmesi halinde yasal olarak kayıtlarında bulundurması gerekli veriler dışında Üye’ye ait verileri silmeyi veya anonim hale getirmeyi taahhüt eder.

22. Üye, işbu katılım Gizlilik Prensipleri'nde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder

22. bakicibul.net Gizlilik Prensipleri'ne gösterdiğiniz ilgi ve güvene teşekkür ederiz.

Başarıyla bilgilerinizi güncellediniz