Bakıcı & Yardımcı mı Arıyorsunuz? Hemen Ücretsiz İlan Yayınlayın ! İlan Yayınla

Özel Ders Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? Güncel Özel Ders Öğretmeni Maaşları

Özel Ders Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? Güncel Özel Ders Öğretmeni Maaşları

Özel Ders Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? Güncel Özel Ders Öğretmeni Maaşları 

Özel ders öğretmeni maaşları ne kadar? Güncel özel ders öğretmen maaşlarını öğrenmek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz. Güncel oyun ablası maaşları BakıcıBul’da!

Özel Ders Öğretmeni için Maaş Geçmişi Nedir?

Özel ders öğretmeni, gerek eğitim odaklı gerekse yetenek geliştirme odaklı olabilir. Eğitim odaklı çerçeveden incelendiğinde çocukların eğitimlerine destek vermek, okulda gördüklerinin tekrarı ya da anlamadıklarının üzerinden geçilmesi gibi genellikle öğrencinin okula hayatına sunulan destektir. Yetenek geliştirme merkezli özel ders öğretmeni çocuğun ilgi, istek ve heyecan duyduğu bir branşta (müzik, resim, dans, spor gibi) düzenli bir çalışma sonucu verim elde etmesidir. Özel ders öğretmenleri için maaş geçmişi aşağıdaki tablodaki gibidir: 

Yıl

En Düşük Maaş

Ortalama Maaş

En Yüksek Maaş

Ocak 2017

1.404₺

1.454₺

1.900₺

Ocak 2018

1.603₺

1.673₺

2.200₺

Ocak 2019

2.020₺

2.121₺

2.800₺

Ocak 2020

2.324₺

2.431₺

3.200₺

Ocak 2021

2.825₺

3.003₺

4.000₺

Ocak 2022

4.253₺

4.511₺

6.000₺

Temmuz 2022

5.500₺

5.896₺

7.900₺

Ocak 2023

9.000₺

9.460₺

12.500₺

Temmuz 2023

12.000₺

12.700₺

16.100₺

Ocak 2024

18.100₺

18.200₺

23.100₺

Özel Ders Öğretmeni Maaşını Etkileyen Faktörler

Özel ders öğretmenlerinin maaşının etkileyen faktörler arasında birden çok neden bulunmaktadır. Öğretmenlerin tecrübeleri, uzman oldukları alanlar (Türkçe, matematik, keman, piyano, jimnastik, bale, tenis gibi…) eğitim seviyeleri (lisans, yüksek lisans, doktora), yaşanılan bölge, dersin zorluk derecesi (matematik dersi ile edebiyat dersi gibi…), piyasanın durumu, öğrencilerin en çok talep ettikleri dersler maaşların değişkenliğini etkilemektedir. Türkiye’de en çok tercih edilen özel ders öğretmenleri genellikle şu şekildedir:

 • Matematik öğretmeni
 • Fizik öğretmeni
 • Kimya öğretmeni
 • Biyoloji öğretmeni
 • İngilizce öğretmeni 
 • Almanca öğretmeni 
 • Tenis öğretmeni
 • Piyano öğretmeni 

Deneyim Seviyesi

Deneyim seviyesi öğretmenlerin tercih edilme sürecinde en çok etkili olan yöndür. Öğretmenlerin deneyim seviyeleri, öğrencilerine katacakları bilgiler açısından büyük bir önem arz eder. Deneyim seviyesinin yüksek olması aynı zamanda diğer adaylar arasında da tercih edilmesini arttırır. Konuyu yüzeysel bir seviyede bilen öğretmen ile konuyu derinlemesine bilen öğretmen arasındaki hakimiyet düzeyi farklılığı, hem aileler hem de öğrenciler tarafından kolaylıkla fark edilir. Yeteneği ve bilgisini üst düzeye çıkarmak isteyen birey, hakimiyete güvenecek ve deneyimi yüksek olan öğretmeni tercih edecektir. Aynı zamanda deneyimli olan öğretmenin yöntem ve tekniklerdeki bilgisi, öğrencilerin öğrenimi açısından büyük bir konfor alanı yaratır. Gözlemlediği öğrencinin hangi teknikle daha iyi öğrendiği, hangi öğrenciye hangi öğretim yöntemini uygulaması gerektiği konusunda deneyimleri, öğretmene yol gösterecektir. Bir başka önemli olan noktaysa, öğrencilerin deneyimli olan kişilerin mentörlüğünde öğrenme sürecini daha rahat bir şekilde gerçekleştirmesini sağlar. 

Eğitim Durumu

Öğretmenin eğitim durumu, özel dersler için öğretmene farklı yollar ve imkanlar sunar. Alan bölümlerinden mezun olan öğretmenlerin tercihlerde ön sırada olması, gerekli donanımla mezun olmalarından kaynaklanır. Öğretimdeki yöntem ve teknikleri kullanma becerileri, profesyonel bir eğitim görmüş olmaları, uygulama derslerinin fazlalığı ile özel dersler için gerekli olan koşullar kısmen sağlanır. Bir diğer önemli noktaysa pedagojik anlamda kazandıkları becerilerdir. Öğrenci psikolojisi, öğrencinin yönetilmesi ve yönlendirilmesi, sağlıklı iletişim gibi konular öğretmenlere eğitimlerinde öğretilen önemli hususlardır. Bu ölçüde özel ders öğretmeninin alacağı maaş da artış gösterir. 

Çalışılan Süre

Çalışılan süre, öğretmene, öğretmenin branşına ve öğrencinin düzeyine göre değişiklik gösterir. Özel ders öğretmeni yapılan anlaşmalara ve koşullara göre bazen haftada birkaç kez, bazen de haftada bir gün öğrencisiyle ders yapar. Özel ders öğretmenleri genellikle saatlik olarak ücretlendirilir. Saat başına düşen para ya ders sonunda ya da aylık olarak hesaplanarak öğretmene verilir. Özel ders öğretmeninin ücretini etkileyen faktörler arasında; deneyim, branş, yaşanılan bölgedeki talepler de etkili olur. Özel ders öğretmenlerinin maaşları saatlik olarak ortalama 300₺ ile 600₺ arasında değişiklik göstermektedir. 

Çalışılan Kurum ve Bölge 

Özel ders öğretmenlerinin fiyatları, çalışılan kurumlara, özel ders merkezlerine ve bölgeye göre değişiklik gösterir. Bu başlıkların etkilendiği ana sebep ise talep ve arzdır.  Kurumlarda ücretlendirmeler çoğunlukla öğretmenin deneyimine ve tercih edilmesine göre artış gösterir. Yaşanılan bölgenin buradaki tesiri ise büyük şehirlerin daha fazla ücretlendirme yapmasına, küçük şehirlerinse daha düşük ücretlendirmeler yapmasına bağlıdır. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde özel öğretmen maaşlarının yüksek olması ilişkili bir durumdur. 

Ortalama Özel Ders Maaşları 

Ortalama özel ders öğretmen maaşları, bölgenin yaşam maliyetine, öğretmenin deneyim ve eğitim seviyesine ve tercih edilebilirliğine göre değişkenlik gösterir. Türkiye’de ortalama özel ders maaşları tablosu aşağıdaki gibidir:

Yıl

Ortalama Maaş

Ocak 2017

1.454₺

Ocak 2018

1.673₺

Ocak 2019

2.121₺

Ocak 2020

2.431₺

Ocak 2021

3.003₺

Ocak 2022

4.511₺

Temmuz 2022

5.896₺

Ocak 2023

9.460₺

Temmuz 2023

12.700₺

Ocak 2024

18.200₺

2024 Yılı Ortalama Özel Ders Öğretmen Maaşları 

2024 yılı ortalama özel ders öğretmen maaşları, saatlik uygulama ile ücretlendirilir. Özel ders öğretmeni, saatlik olarak ortalama 300₺ ile 600₺ arasında bir fiyata tabi tutulur. Her branşta farklı ücretlendirmeler yapıldığı da unutulmamalıdır. 2024 yılı ortalama özel ders öğretmen maaşları listesi aşağıdaki gibidir:

 • Matematik: 545₺
 • Türkçe: 525₺
 • Fizik: 560₺
 • Kimya: 555₺
 • İngilizce: 550₺
 • Piyano: 590₺
 • Keman: 700₺
 • Pilates: 760₺
 • Yoga: 585₺
 • Teniz: 595₺
 • Yüzme: 575₺ 

Deneyime Göre Özel Ders Öğretmen Maaşları 2024

Özel ders öğretmen maaşları, deneyimin artmasıyla birlikte artış gösterir. Öğretmenin kalifiye olması, tercih edilebilirliğini arttırdığı gibi piyasadaki tercih edilirliğini de aynı ölçüde arttıracağı için özel ders öğretmeninin maaşı da o kadar yüksek olur. 2024 yılında deneyime göre özel öğretmen maaşları aşağıdaki gibidir: 

Deneyim Süresi

En Düşük Maaş

Ortalama Maaş

En Yüksek Maaş

0 – 1 Yıl

17.200₺

17.000₺

20.100₺

2 – 4 Yıl

17.300₺

17.000₺

21.200₺

5 – 9 Yıl

18.900₺

19.100₺

21.800₺

10 Yıl + 

19.700₺

20.100₺

23.100₺

Şehirlere Göre Özel Ders Öğretmen Maaşları 2024

Şehirlere göre özel ders öğretmen maaşları, bölgenin yaşam maliyetine ve taleplere bağlıdır. Büyük şehirlerin yaşam maliyetlerinin yüksek olması özel ders öğretmenlerine yapılacak olan yatırımların da yüksek olacağına işarettir. Büyük şehirlere kıyasla küçük şehirlerde yaşam maliyetlerinin daha kısıtlı olması da özel ders öğretmenin yapılacak olan yatırımları sınırlar. 2024 yılında şehirlere göre özel ders maaşları aşağıdaki listede belirtilmiştir: 

 • İstanbul: 19.400₺
 • Ankara: 19.500₺
 • İzmir: 19.600₺
 • Kocaeli: 19.500₺
 • Bursa: 19.500₺
 • Sakarya: 19.300₺

Bölgesel Olarak Özel Ders Öğretmeni Maaş Farklılıkları

Bölgesel olarak özel ders öğretmen maaşları, bölgenin yaşam maliyetleri doğrultusunda değişiklik göstermektedir. Ebeveynlerin göstermiş oldukları talepler de yine etkili bir faktördür. Büyük şehirlerdeki özel ders öğretmenlerinin maaşları, küçük şehirlere göre oldukça yüksektir. Çünkü büyük şehirlerin arz ve talepleri küçük şehirlere ve kırsal bölgelere göre daha yoğundur. 

Özel Ders Öğretmen Maaşlarının Geleceği 

Özel ders öğretmen maaşlarının geleceği, kesin olarak öngörülememekle birlikte, talep ve arz doğrultusunda bir yol izleyecektir. Öğrencilerin özel ders öğretmenlerine yoğunlaşması, donanımlı öğretmen sayısını azaltırsa fiyatlar oldukça yükselecektir fakat tam tersi deneyimli veya deneyimsiz öğretmen arasında bir ayrım olmazsa ve talep yine aynı ölçüde devam ederse öğretmen sayısındaki yoğunluktan dolayı ücretlendirmeler düşüş gösterebilir. Eğitimin izlediği politikalar da bu başlık için önemlidir. Politikanın özel öğretmenleri desteklemesi veya desteklememesi özel öğretmen maaşlarında değişikliklere yol açacaktır. Bir diğer unsur olan ekonomi, işsizlik oranları ve enflasyonun etkisiyle bu meslekteki fiyatlandırmaları etkileyebilir. 

Özel Ders Öğretmenlik Mesleğinde Kariyer Olarak İlerleme Olanakları

Özel ders öğretmenlik mesleğinde kariyer olarak ilerleme olanakları büyük ölçüde öğretmene bağlıdır. Kendini geliştirmek istediği alan doğrultusunda kaydedeceği ilerlemeler, uzmanlığını, deneyimini ve becerilerini geliştireceği için öğretmenlik mesleğinde hangi yollarda gitmesi gerektiğine öğretmen karar verecektir. Özel ders öğretmenliğinde kariyer olarak ilerleme olanakları aşağıdaki gibi listelenebilir: 

 • Eğitim Danışmanlığı
 • Farklı Branş Öğretmenliği (Sosyal Bilgiler Öğretmeni ve Gitar Öğretmeni gibi)
 • Kurs Müdürlüğü

Özel Ders Öğretmeni Maaş Artış Oranları

Özel ders öğretmeni maaş artış oranları, talep edilme durumu, ekonomik düzeyler, uzmanlık alanı gibi faktörlere bağlıdır. Taleplerin yoğun olduğu bölgelerde kendini kalifiye etmiş öğretmenlere bolca rastlanması, özel ders öğretmen maaşlarında artışa sebep olur. Tam tersi taleplerin az olduğu bölgelerde özel öğretmenlerin alacağı maaşlar düşük seviyede kalacaktır. 

Yarı Zamanlı ve Tam Zamanlı Bakıcı Maaş Farklılıkları 

Yarı zamanlı ve tam zamanlı bakıcı maaşlarında, saatlik ücretlendirmeler gereçli olduğu için fiyatlardaki farklılık da bu şekilde değişecektir. Yarı zamanlı bakıcıların çalışma saatleri, ebeveynlerin iş ve kişisel yaşamlarına göre şekillenir. Tam zamanlı bakıcıların çalışma saatleri ise işverenle yapılan anlaşmaya göre değişiklik gösterir. 

2024 Yılı Yarı Zamanlı Bakıcı Maaşları;

 • İstanbul: 10.000₺
 • Ankara: 9.625₺
 • İzmir: 9.250₺
 • Bursa: 8.900₺
 • Diğer: 8.750₺ 

şeklinde sıralanabilir.

2024 Yılı Tam Zamanlı Bakıcı Maaşları;

 • İstanbul Gündüzlü: 20.000₺
 • İstanbul Yatılı: 28.000₺
 • Ankara Gündüzlü: 19.250₺
 • Ankara Yatılı: 27.250₺
 • İzmir Gündüzlü: 18.500₺
 • İzmir Yatılı: 26.500₺
 • Bursa Gündüzlü: 17.800₺
 • Bursa Yatılı: 25.800₺
 • Diğer Gündüzlü: 17.500₺
 • Diğer Yatılı: 25.500₺

şeklinde sıralanabilir.

Özel Ders Öğretmeni Maaşları için Ek Faydalar Nelerdir?

Özel ders öğretmeninin maaşları için ek faydalar, işveren aile ve çalışılan kuruma göre değişiklik göstermektedir. Sağlık sigortası, yol masrafları, yemek kartları, kariyer gelişimlerindeki artılara göre ücretlendirmeler gibi başlıklar ek faydalar arasında değerlendirilebilir. 

Güncel Özel Ders Öğretmeni İş İlanları Nelerdir?

Güncel özel ders iş ilanlarına bakicibul.net’ten ulaşabilirsiniz! Aradığınız branşa ve istediğin kriterlere en uygun özel ders öğretmen maaşlarını öğrenmek için de bakicibul.net sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

 • Matematik Öğretmeni
 • Fizik Öğretmeni
 • Biyoloji Öğretmeni
 • Kimya Öğretmeni
 • Türkçe Öğretmeni
 • Resim Öğretmeni  
 • Tenis Öğretmeni  
 • Piyano Öğretmeni  
 • Keman Öğretmeni  
 • İngilizce Öğretmeni  
 • Almanca Öğretmeni  
 • Şan Öğretmeni  
 • Pilates Öğretmeni  
 • Yoga Öğretmeni  
 • Yüzme Öğretmeni
 • İlkokul Takviye Öğretmeni
Yorum Yap

Başarıyla bilgilerinizi güncellediniz